Uputstvo za grafičku pripremu

Priprema vizit karte u programu CorelDRAW X3

Otvorite novu stranicu Ctrl+N (File > New) Nakon toga definisite dimenzije stranice 93x53mm sto je standardna dimenzija vizit karte sa prepustom od 1.5mm sa svake strane. Napraviti pravougaonik dimenzija 90x50mm koji oznacava zonu secenja. Nacrtajte još jedan pravougaonik koji će oznacavati sigurnu zonu cije ce dimenzije biti 85x45mm zatim selektujte oba pravougaonika centrirajte ih u odnosu na stranicu (Arrange>Align and Distribute>Center to page). Uvezite sliku Ctrl+I (File>Import) sliku centrirajte na sredinu strane P (Arrange>Align and Distribute>Center to Page) staviti sliku u pozadinu Ctrl+End (Arrange>Order>To Back of page). Jako je bitno da slika koju ste uvezli bude u CMYK paleta boja i da njena rezolucija bude 300dpi. Takodje sem slika mozete koristiti i vektorske objekte. Ukucacu svoje podatke u vidu textualnog objekta i rasporediti u sigurnoj zoni. Fontove obavezno pretvorite u krive tako što ćete selektovati sve u vašem dokumentuCtrl+A (Edit>Select All>Objects) , zatim razgrupišete sve (Arrange>Ungroup All), nakon toga selektujte samo sav tekst u dokumentu  (Edit>Select All>Text) i nakon toga pritisnete na tastaturi CTRL+Q (Arrange> Convert to Curves). Proverite u Dokument info da li u fajlu ne postoje fontovi (Text statistics) da li je slika u CMYK paleti boja (Bitmaps) (File>Document info) na kraju obrisite sigurno zonu i zonu secenja i snimite vizit kartu  Ctrl+S (Edit>Save).

Pravilna priprema vizit karte olaksava i nekad pojeftinjuje izradu vasih vizit karti.

Priprema vizit karte moze da se odradi i u drugim programima kao sto su Adobe Indisign , Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop …

Priprema vizit karte ne trba da se radi u Wordu, Exelu, Paint Brushu, Auto Cad-u …

Na sličan način možete pripremiti i flajere, postere, memorandume…

Dokumenti

Uputstvo za pripremu vizit karte
Pogledajte formate papira